Zděděná nemovitost: jaké vyřizování vás čeká?

  • home icon
  • blog
  • Příspěvek: Zděděná nemovitost: jaké vyřizování vás čeká?

FND firma na důvěru 25.01.2023

Zděděná nemovitost: jaké vyřizování vás čeká?

Kdo by se nechtěl stát dědicem, například jediným vlastníkem historické vily po tetičce z třetího kolena. Realita ale bývá o poznání méně štědrá a bolestivější. Dědictví s sebou často nese zármutek ze ztráty blízkého člověka a nutnost vyřízení mnoha záležitostí, ve kterých je jednoduché se ztratit. Které to jsou a jak si s nimi poradit?

Dědictví ze zákona, nebo závěť?

Po úmrtí každého člověka, který po sobě zanechal dědictví, je zahájeno tzv. dědické řízení. To má na starost notář (soudní komisař) určený státem, který informuje o dědictví všechny dědice. Po ukončení dědického řízení se stanete vlastníkem nebo spoluvlastníkem dědictví, v tomto případě nemovitosti. Tento proces nastává vždy, ať už jde o dědictví ze zákona, nebo váš blízký sepsal závěť. Pokud je vlastníků více, musí se společně domluvit na dalším postupu, případně se mezi sebou vypořádat tak, aby nemovitost zůstala jen jednomu vlastníkovi.

Poplatek notáři

Prvním krokem je převedení nemovitosti na katastru. Během dědického řízení se následně musí nemovitost doložit znaleckým posudkem, nejčastěji od realitního makléře. Z odhadu ceny nemovitosti se potom vypočítává poplatek notáři. Podle hodnoty nemovitosti může být někdy i vyšší než darování nemovitosti za života původního majitele.

Než dědictví přijmete, ujistěte se, že s ním nejsou spojeny žádné dluhy, exekuce nebo věcná břemena. Zejména u starších budov a přístaveb může být problém i s chybějící kolaudací, a to zejména v okamžiku, kdy se zděděnou nemovitost pokusíte prodat.

Dědická daň a daň z nabytí nemovitosti

Do roku 2014 platila pro dědice povinnost uhradit dědickou daň, nyní je ale tento poplatek zrušený. Stejně tak se neplatí ani daň z nabytí nemovitosti. Pokud si nemovitost plánujete ponechat, bude se na vás vztahovat běžná daň z vlastnictví nemovité věci. Znamená to povinnost podávat daňové přiznání za uplynulý kalendářní rok, obvykle do konce března.

Prodej zděděné nemovitosti

Pokud jste se rozhodli zděděnou nemovitost prodat, v některých případech se na vás bude také vztahovat daň z vlastnictví nemovité věci, která činí 15 % z prodejní ceny po odečtení výdajů. Zjednodušeně řečeno se dá říct, že zdědíte-li jakoukoliv nemovitost po příbuzném, který ji 5 let vlastnil (u nemovitostí nabytých od 1. 1. 2021 10 let) nebo v ní 2 roky bydlel, při prodeji uplatníte zákonnou výjimku a daň z příjmu platit nemusíte.

V případě nabytí nemovitosti v hodnotě vyšší než pět milionů korun máte jako dědic povinnost oznámit tuto skutečnost finančnímu úřadu. Pokud se chystáte prodat svůj podíl na nemovitosti, nezapomeňte, že do půl roku od nabytí dědictví mají ostatní dědicové předkupní právo a je vaší povinností jim nabídnout odkoupení vašeho podílu jako prvním.

Autor: FND Reality s.r.o.

Impnet blog V1

Nové články

benefits backgound
DŮVĚRYHODNOST

DŮVĚRYHODNOST

Důvěra se nedá koupit, musíme si ji zasloužit svými činy a výsledky.


Spolehněte se na nás.

BEZSTAROSTNOST

BEZSTAROSTNOST

Zajistíme za vás všechny papíry, oběhneme úřady a zajistíme financování.


Vy žijte

ODHODLÁNÍ

ODHODLÁNÍ

Ne pro nás není odpověď. Hledáme takové řešení, které dává smysl.


Vám i nám.

EMPATIE

EMPATIE

Chápeme vaše problémy i obavy. Pomůžeme vám najít řešení.


Nasloucháme.

KOMPLEXNOST

KOMPLEXNOST

Ten umí to a ten zas tohle. V FND za vás vyřešíme vše co je třeba.


Pod jednou střechou.