Jaký je rozdíl mezi DPP a DPČ

  • home icon
  • blog
  • Příspěvek: Jaký je rozdíl mezi DPP a DPČ

FND firma na důvěru 23.12.2022

Jaký je rozdíl mezi DPP a DPČ

Zimní i letní sezóny jsou na trhu práce plné nabídek na brigády, nebo sezónní zaměstnání. Takovéto přivýdělky jsou často smluvně ošetřeny přes dohodu o provedení práce, nebo dohodu o pracovní činnosti. Díky jejich podobnému názvu může někdy dojít k jejich záměně, ale obě tyto dohody mají svá specifika.

Čas

Ať už uzavřete jednu, nebo druhou dohodu, obě upravují maximální počet odpracovaných hodin. DPP (dohoda o provedení práce) stanovuje tuto sazbu na 300 hodin za rok. Při přepočtu na pracovní týdny je to 7,5 týdne při pracovní náplni 40 hodin týdně. V praxi se tak používá opravdu jen na krátkodobé pracovní poměry. V případě, že uzavřete více DPP se stejným zaměstnavatelem, zůstává limit pouze 300 hodin za rok. Jiné je to, když podepíšete DPP u jiného zaměstnavatele. Tam se pak počítá 300 hodin pro každého zvlášť.

DPČ (dohoda o pracovní činnosti) umožňuje rozsah pracovní doby na 20 hodin týdně. Tedy polovinu klasické pracovní doby. DPČ se smí sjednat pouze na dobu 52 týdnů. Neznamená to ale, že budete pracovat pouze 20 hodin týdně. Počet hodin musí souhlasit v konečném průměru. Je tak možné, že budete pracovat půl roku 40 hodin týdně a půl roku sedět doma. To už záleží na konkrétním sjednání se zaměstnavatelem.

Co za to?

Pokud se bojíte, že tyto dohody jsou nevýhodné ze strany platu, tak se bát nemusíte. Obě jsou regulované pouze na spodní hranici. Jak u DPP, tak u DPČ dostanete při nejhorším hodinovou sazbu odpovídající minimální mzdě. Horní limit stanovený není a vše tak závisí na domluvě se zaměstnavatelem. Výše minimální mzdy se čas od času změní (rozuměj roste), ale v současné době hodinová sazba minimální mzdy odpovídá 96,4 Kč.

Odvody

Pracující člověk si dle řádu ČR platí sociální a zdravotní pojištění. V případě zaměstnání na hlavní pracovní poměr odvádí tyto zálohy za zaměstnance zaměstnavatel. Ale jak je to v případě našich dohod? U DPP zálohy na sociální a zdravotní pojištění musíte platit až v případě, že váš výdělek překročí částku 10.000,- Kč za měsíc. DPČ má limity nastavené na 3.500,- Kč za měsíc. Pokud máte uzavřené dohody o pracovní činnosti u více zaměstnavatelů, počítají se limity pro každého zvlášť.

Oboje dohody jsou krátkodobé pracovněprávní vztahy, které lze ukončit bez udání důvodu. Je zde však třeba dodržet 15 denní výpovědní lhůtu. Obě dohody jsou si podobné a výraznou odlišnost lze spatřit především u časového rozsahu, který je realizovatelný v daném smluvní ujednání a v limitech pro odvod za zdravotní a sociální pojištění. Ale jejich konkrétní specifikace je dobré znát než se podepíšete na smlouvu.

Autor: FND Finance

Impnet blog V1

Nové články

benefits backgound
DŮVĚRYHODNOST

DŮVĚRYHODNOST

Důvěra se nedá koupit, musíme si ji zasloužit svými činy a výsledky.


Spolehněte se na nás.

BEZSTAROSTNOST

BEZSTAROSTNOST

Zajistíme za vás všechny papíry, oběhneme úřady a zajistíme financování.


Vy žijte

ODHODLÁNÍ

ODHODLÁNÍ

Ne pro nás není odpověď. Hledáme takové řešení, které dává smysl.


Vám i nám.

EMPATIE

EMPATIE

Chápeme vaše problémy i obavy. Pomůžeme vám najít řešení.


Nasloucháme.

KOMPLEXNOST

KOMPLEXNOST

Ten umí to a ten zas tohle. V FND za vás vyřešíme vše co je třeba.


Pod jednou střechou.