Proč je důležité aktualizovat pojišťovací smlouvu nemovitosti a co je to indexace?

  • home icon
  • blog
  • Příspěvek: Proč je důležité aktualizovat pojišťovací smlouvu nemovitosti a co je to indexace?

FND firma na důvěru 30.08.2023

Proč je důležité aktualizovat pojišťovací smlouvu nemovitosti a co je to indexace?

Sjednali jste si k ochraně svého majetku pojištění nemovitosti a domácnosti? Proč je třeba takové pojištění pravidelně aktualizovat a jak se bránit proti podpojištění tzv. indexací?

Ačkoli je pojištění domácnosti a nemovitosti populárním pojistným produktem u českých pojišťoven, pravidelnou aktualizaci výše hodnoty majetku klienti podceňují a částka uvedená ve smlouvě často neodpovídá skutečnosti.

Cena nemovitostí se za poslední roky rapidně zvýšila a řada domácností má svůj majetek tzv. podpojištěný. V důsledku toho rodiny přicházejí při vzniku pojistné události o velkou část peněz z pojistného plnění, jelikož jim pojišťovna vyplatí menší plnění, které neodpovídá reálné hodnotě poškozeného majetku. 

Vzniká tedy tzv. podpojištění, kdy je pojistná částka nižší (maximální možné plnění) než pojistná hodnota (reálná hodnota majetku). Největší míru podpojištění mají především staré smlouvy.

Proč dochází k podpojištění majetku?

Nemovitý majetek pojištěnců kvůli zvyšující se inflaci nabývá na své hodnotě a sjednané pojištění při zapomenuté aktualizaci hodnoty přestává plnit svůj účel. Například harmonizovaný index spotřebitelských cen (HICP), vycházející z průměrného koše zboží a služeb, stoupl meziročně o 19,1 %. Proto i jeden rok může mít výrazný vliv na hodnotu vyplaceného pojistného plnění.

Cena nemovitosti může také stoupnout, pokud její majitel provádí rekonstrukci, dostavbu, nebo třeba jen obměňuje starší spotřebiče a nábytek za nové. I v takovém případě by si lidé měli svoji uzavřenou pojistku aktualizovat. Platba pojistného sice stoupne, ale v případě pojistné události bude finanční plnění v adekvátní výši způsobené škody.

Proti podpojištění se lze bránit tzv. indexací

U některých pojišťoven mohou klienti předcházet podpojištění tzv. indexací. Při sjednání indexace dojde k tomu, že placená pojistná částka se pravidelně navyšuje s ohledem na vývoj trhu. Pokud ale provede pojištěnec například rekonstrukci, která skokově zvýší hodnotu nemovitosti, ani indexace před podpojištěním neochrání.

Kdy dojde ke krácení na pojistném plnění?

Jestliže likvidátor pojistné události zjistí, že pojistná částka (nejvyšší možné plnění) je nižší než skutečná hodnota majetku, pravděpodobně pojišťovna přistoupí ke krácení na pojistném plnění. Často mají ale pojišťovny toleranční procentuální hodnotu, při jejímž nepřekročení ke krácení nepřistupují, obvykle se pohybuje kolem 20 %.

V případě vyšší odchylky, než má pojišťovna stanoveno, již přichází na řadu krácení na pojistném plnění, a to o tolik procent, v jakém je poměru pojistná částka (maximální možné plnění) v pojistné smlouvě k reálné pojistné hodnotě nemovitosti (částka nejvyšší možné škody na majetku).

Pojišťovna Maxima uvedla příklad, jak pojištěnci tratí na pojistném plnění, pokud pravidelně neaktualizují svoje pojistky.

Pojistili jste si svůj dům na částku 4 miliony Kč, ale jeho aktuální hodnota je 8 milionů Kč. Dům vám kompletně zničí oheň a vy očekáváte, že obdržíte 4 mil Kč. Tak to ale není. Protože částka ve smlouvě odpovídá 50 % reálné hodnoty majetku, pojišťovna vám pokrátí také plnění o 50 %. Ve výsledku tedy obdržíte „pouhé“ dva miliony korun.

„Pravidelně aktualizovat částku uvedenou ve smlouvě se opravdu vyplatí, vyhnete se tak nepříjemnému překvapení a komplikacím,“ uvádí ředitel retailového pojištění Maxima Roman Jandík.

Jakým způsobem se starat o svoje pojištění nemovitosti a domácnosti?

Pravidelnou aktualizací pojistné smlouvy minimálně každé 3 roky.

Zvýšením hodnoty majetku při stavebních a jiných úpravách nemovitosti.

Zvolením vyšší pojistné částky.

V případě dostavby aktualizací rozlohy nemovitosti ve smlouvě.

Sledováním aktuální ceny nemovitostí na relevantních portálech.

Jaký je rozdíl mezi pojištěním domácnosti a pojištěním nemovitosti?

Pojištění domácnosti i pojištění nemovitosti si lidé sjednávají pro finanční zabezpečení v případě živelních pohrom nebo třeba krádeží. Každé pojištění ale ochraňuje jiný majetek pojištěnce.

Pojištění domácnosti se vztahuje pouze na věci, které se nacházejí uvnitř nemovitosti – tedy uvnitř bytu, rodinného domu, chaty apod. Jde o vybavení, které není nějak spojené se zemí a lze jej přemisťovat (nábytek, elektronika, oblečení…).

Pojištění nemovitosti pak chrání nemovitost jako celý objekt a předměty, které jsou s touto stavbou pevně spojené (podlahy, zdi, schodiště, radiátory, obklady…).

Záludností je pak kuchyňská linka, sanitní vybavení koupelny nebo vestavěný nábytek. Tyto předměty může mít každá pojišťovna jinak zařazené. Lze je tedy najít jak v pojištění domácnosti, tak i v pojištění nemovitosti.

Sjednat pojištění domácnosti může jak vlastník nemovitosti, tak nájemce, který užívá byt na základě nájemní smlouvy. Nájemce si ale již nemůže sjednat pojištění nemovitosti, to zřizuje pouze majitel nemovitosti. 

Zdroj: finance.cz

NACHYTŘETE SE

Nové články

benefits backgound
DŮVĚRYHODNOST

DŮVĚRYHODNOST

Důvěra se nedá koupit, musíme si ji zasloužit svými činy a výsledky.


Spolehněte se na nás.

BEZSTAROSTNOST

BEZSTAROSTNOST

Zajistíme za vás všechny papíry, oběhneme úřady a zajistíme financování.


Vy žijte

ODHODLÁNÍ

ODHODLÁNÍ

Ne pro nás není odpověď. Hledáme takové řešení, které dává smysl.


Vám i nám.

EMPATIE

EMPATIE

Chápeme vaše problémy i obavy. Pomůžeme vám najít řešení.


Nasloucháme.

KOMPLEXNOST

KOMPLEXNOST

Ten umí to a ten zas tohle. V FND za vás vyřešíme vše co je třeba.


Pod jednou střechou.