Kdy vám nebude nic platné pojištění přerušení nastoupené cesty

  • home icon
  • blog
  • Příspěvek: Kdy vám nebude nic platné pojištění přerušení nastoupené cesty

FND firma na důvěru 30.05.2023

Kdy vám nebude nic platné pojištění přerušení nastoupené cesty

Musíte přerušit už nastoupenou cestu na zaplacenou dovolenou? Někdy vám propadlé služby kryje pojištění. Nesmíte ale udělat chybu z vaší strany.

Pojištění přerušení cesty se sjednává v rámci cestovního pojištění a slouží pro případy, kdy musíte přerušit už nastoupenou cestu. V praxi to znamená, že z důvodu přerušení už nemůžete dál čerpat například zaplacené cestovní služby jako letenky, jízdné, ubytování, výlety atd.

Při kterých situacích je plnění přiznáno?

Pokud budete muset pojištění přerušení cesty využít, proplatí vám pojišťovna zaplacené a nevyužité služby. Přerušení ale musí nastat z důvodů, které pojišťovna uznává. Tedy například:

  • úmrtí vašeho rodinného příslušníka nebo spolucestujícího,
  • akutní onemocnění nebo úraz váš, vašeho rodinného příslušníka nebo spolucestujícího,
  • přírodní katastrofy, epidemie, pandemie, válečný konflikt, teroristická akce,
  • škoda způsobená na vašem majetku nebo na majetku vašeho spolucestujícího v důsledku přírodní katastrofy, živelní události, trestného činu třetí osoby atd.

Pokud například váš spolucestující zemře a vy nechcete v cestě dále pokračovat, pojišťovna to bere jako argument pro vyplacení pojistného plnění. Stejně tak když se ocitnete v oblasti, kde náhle dojde k teroristickému útoku nebo k epidemii. Rovněž můžete pojištění přerušení cesty využít v případě, že například vám či vašemu spolucestujícímu někdo vykradl dům, byli jste vytopeni v důsledku záplav apod. Ale jen za předpokladu, že vaše přítomnost je nezbytná k tomu, aby byl stanoven rozsah škod nebo aby se zabránilo ještě větším škodám.

Pojišťovny ale mají u svých produktů i řadu výluk. Se kterými se můžete setkat?

Akutní onemocnění, které není překvapením

Pokud akutně onemocníte vy či váš spolucestující, je to důvod pro využití zmíněného pojištění a požádání o výplatu pojistného plnění. Ne však za všech okolností. Pojišťovny mají někdy ve výlukách situaci, kdy akutní onemocnění existovalo už v době sjednání pojištění přerušení cesty. Pokud byste tedy na dovolenou jeli už nemocní, tam se vám přihoršilo a chtěli jste z titulu pojištění proplatit nevyužité náklady, pojišťovna to odmítne. Výjimku z výluky mají například na stabilizované chronické onemocnění, kdy pokud se vám na dovolené zdravotní stav zhorší, pojišťovny to naopak uznávají jako důvod k přerušení cesty. Naopak, pokud si pojištění sjednáváte už s úrazem, tak i kdyby se váš úraz na dovolené zhoršil, pojištění přerušení cesty využít nemůžete.

Není vám dobře psychicky?

Někdy se pojišťovny nestaví moc dobře k psychickým potížím. Setkat se proto můžete s tím, že součástí výluk z pojištění jsou i situace, kdy se váš zdravotní stav zhorší vlivem psychické poruchy nebo choroby. Pokud například trpíte úzkostnou poruchou, na dovolené vám je hůř a chcete jet domů, pojišťovny nic neproplatí.

Když nedostanete dovolenou

Pojišťovny mají ve výlukách také řadu situací, kdy chyba nastane na vaší straně. Například jste si zaplatili dovolenou, sjednali pojištění, ale ještě jste neměli schválenou dovolenou od zaměstnavatele. A ten vám ji nakonec z nějakého důvodu neschválil. V takovém případě se pojištění uplatnit nedá. Totéž platí, když například nedostanete vízum nebo úplně změníte cestovní plány z vlastní vůle. Nebo když jste se před odletem velmi posilnili alkoholem a v důsledku toho vás zkrátka nepustili do letadla.

Vraceli byste se za chvíli?

Setkat se můžete i s tím, že pokud byste se stejně za pár hodin vraceli domů domluveným spojem, pojišťovna to nepokryje. Například pokud váš předčasný návrat nastal do 24 hodin před plánovaným návratem. Takovou podmínku ale nemusí mít všechny pojišťovny, vždy záleží na konkrétních pojistných podmínkách. Před uzavřením pojištění je proto dobré si tyto podmínky projít a informovat se, jak to má zrovna vaše pojišťovna.

Věříme, že vaše letošní dovolená bude plná slunce a bez starostí. Ale pokud chcete být opravdu v klidu, pojistka je dobrým pomocníkem, se kterým vám pomohou FND Finance.

Zdroj: Finance.cz

Impnet blog V1

Nové články

benefits backgound
DŮVĚRYHODNOST

DŮVĚRYHODNOST

Důvěra se nedá koupit, musíme si ji zasloužit svými činy a výsledky.


Spolehněte se na nás.

BEZSTAROSTNOST

BEZSTAROSTNOST

Zajistíme za vás všechny papíry, oběhneme úřady a zajistíme financování.


Vy žijte

ODHODLÁNÍ

ODHODLÁNÍ

Ne pro nás není odpověď. Hledáme takové řešení, které dává smysl.


Vám i nám.

EMPATIE

EMPATIE

Chápeme vaše problémy i obavy. Pomůžeme vám najít řešení.


Nasloucháme.

KOMPLEXNOST

KOMPLEXNOST

Ten umí to a ten zas tohle. V FND za vás vyřešíme vše co je třeba.


Pod jednou střechou.