Věcné břemeno na nemovitosti. Žádný problém, nebo důvod k obavám?

  • home icon
  • blog
  • FNDreality
  • Příspěvek: Věcné břemeno na nemovitosti. Žádný problém, nebo důvod k obavám?

FND firma na důvěru FNDreality 19.12.2022

Věcné břemeno na nemovitosti. Žádný problém, nebo důvod k obavám?

Padla vám do oka nemovitost, na kterou je vázané věcné břemeno, a přemýšlíte, jestli jít do nákupu? V každém případě jde o omezení vlastnického práva, to ale může mít různý rozsah i trvání. Jaké druhy věcných břemen existují a jak vás mohou (ne)omezovat?

Co je věcné břemeno

Věcná břemena k nemovitostem označují práva, která má osoba nebo subjekt k užívání nemovitosti nebo přístupu do nemovitost jiné osoby za určitým účelem.

Podle zákona se věcná břemena dělí na služebnosti a reálná. Služebnosti většinou obnášejí pasivní přístup, zpravidla něco musíte tolerovat (například to, že po vaší cestě jezdí i soused). Reálná břemena vyžadují aktivnější přístup, konání nebo dávání. Například když na vás babička přepíše byt za podmínky, že se o ni až do její smrti budete starat.

Služebnosti se dále rozlišují na pozemkové a osobní. Pozemkové služebnosti jsou zřízeny ve prospěch určité nemovitosti a jsou převoditelné spolu s ní. Osobní služebnosti se naopak zřizují ve prospěch určité osoby, nejsou převoditelné a smrtí oprávněné osoby zanikají, pokud smlouva nemluví jinak.

Věcné břemeno vzniká smlouvou, závětí nebo vydržením, účinnosti nabývá zápisem do katastru nemovitostí.

Nejčastější formy věcného břemene

V praxi se při prodeji a nákupu realit nejčastěji setkáváme se třemi druhy věcného břemene. Jde o služebnost inženýrské sítě, služebnost cesty a právo na dožití.

Služebnost inženýrské sítě

Tato forma věcného břemene není ničím neobvyklým. Pokud se s ní setkáte při nákupu nemovitosti, není se čeho bát. Pravděpodobně jde o dohodu s provozovatelem energetické, vodovodní nebo kanalizační sítě, který je vede přes pozemek. Jedinou nevýhodou je nutnost umožnit pracovníkům společnosti v případě potřeby vstup na pozemek, případně nutnost dodržovat ochranné pásmo při výstavbě (to mimochodem platí i pro výsadbu stromů). Nevýhodou je, že se z této formy věcného břemene v podstatě nejde vyvázat.

Služebnost cesty

Často se v praxi setkáváme i se služebností cesty. To vzniká ve chvíli, kdy se vlastník nemovitosti nedostane k veřejné cestě jinak než po pozemku svého souseda. Výhodné je, že nemovitosti s tímto věcným břemenem jsou často levnější. Na druhou stranu musíte umožňovat průchod přes vlastní pozemek sousedovi. Věcné břemeno je vázáno k pozemku, bude tedy platit i poté, kdy vy nebo soused svoji nemovitost prodáte.

Právo na dožití (služebnost bytu)

Služebnost bytu nebo výměnek se většinou zřizuje v rámci rodiny. Prarodiče nebo rodiče darují za určitých podmínek svoji nemovitost dětem či vnoučatům, právně si ale ošetří, aby je nemohli potomci do smrti vystěhovat nebo jim bránit v užívání nemovitosti. Toto břemeno zaniká úmrtím darujícího. V případě prodeje nemovitosti zatížené tímto věcným břemenem jde samozřejmě o aspekt výrazně snižující její hodnotu a situaci vyžadující toleranci kupujícího i výměnkáře.

Jak zjistit, jestli je na nemovitost vázané věcné břemeno?

Před koupí nemovitosti je důležité pečlivě prozkoumat všechna věcná břemena, která s ní mohou být spojena, protože mohou mít vliv na užívání a požívání nemovitosti. Je také důležité pečlivě zvážit podmínky jakéhokoli věcného břemene, které se uděluje nebo nabývá, protože může mít významné právní a finanční důsledky jak pro držitele věcného břemene, tak pro vlastníka nemovitosti.

Prodávající je povinen o existenci věcného břemene kupujícího informovat předem. Pro jistotu je ale dobré si (ne)existenci věcných břemen ověřit v katastru nemovitostí. Požádejte si o výpis a podívejte se do části C (věcná břemena zatěžující nemovitost) nebo v části B1 (věcná břemena ve prospěch nemovitosti).

V případě otázek nebo obav ohledně věcného břemene může být užitečné obrátit se pro radu na právníka nebo odborníka v oblasti nemovitostí.

Chcete se pustit do nákupu nebo prodeje nemovitostí? Obraťte se na nás.

Autor: FND Reality s.r.o.

NACHYTŘETE SE

Nové články

benefits backgound
DŮVĚRYHODNOST

DŮVĚRYHODNOST

Důvěra se nedá koupit, musíme si ji zasloužit svými činy a výsledky.


Spolehněte se na nás.

BEZSTAROSTNOST

BEZSTAROSTNOST

Zajistíme za vás všechny papíry, oběhneme úřady a zajistíme financování.


Vy žijte

ODHODLÁNÍ

ODHODLÁNÍ

Ne pro nás není odpověď. Hledáme takové řešení, které dává smysl.


Vám i nám.

EMPATIE

EMPATIE

Chápeme vaše problémy i obavy. Pomůžeme vám najít řešení.


Nasloucháme.

KOMPLEXNOST

KOMPLEXNOST

Ten umí to a ten zas tohle. V FND za vás vyřešíme vše co je třeba.


Pod jednou střechou.