STAV REALITNÍHO TRHU V ČR

  • home icon
  • blog
  • Příspěvek: STAV REALITNÍHO TRHU V ČR

FND firma na důvěru 08.11.2020

STAV REALITNÍHO TRHU V ČR

Naše realitní kancelář je členem ARK tedy Asociace realitních kanceláří a na konci měsíce srpna probíhala pravidelná anketa o stavu realitního trhu v ČR. Dovoluji si přinést její vyhodnocení a komentář k jednotlivým otázkám.

V první otázce se dotazovalo, zda se trh dostal do „předcovidové“ úrovně. Více než polovina respondentů odpověděla, že nikoliv. To ukazuje na to, že část klientů zůstává v očekávání vývoje situace a nákup nemovitostí odkládá.

V další otázce se ptali na to, zda podle Vás nadále rostou ceny nemovitostí. Zde menší polovina respondentů včetně mě odpověděla, že ano a zhruba 40 % odpovědělo, že se ceny drží na stejné úrovni jako před vypuknutím epidemie koronaviru. Pouze zhruba 5 % RK odpovědělo, že ceny začaly klesat. Zde je patrné, že trh reaguje s jistým zpožděním a skutečně v tuto chvíli se pokles cen zatím nedostavil. Zajímavé bude tuto statistiku sledovat v průběhu dalších měsíců, především ve spojení se zhoršenou ekonomickou prognózou.

Další otázka směřovala na to, o kolik se cena nemovitostí liší v nabídkové a realizované ceně. Zde dominovaly odpovědi nejčastěji o 5 a o 10 %. Tento údaj je jistě užitečný při vyjednávání s klienty, kteří zpravidla svojí cenu stanovují metodou srovnání nabídkových cen.

Otázka ohledně snížení objemu poptávky. Zhruba polovina RK včetně FND Reality s.r.o. odpověděla, že se objem poptávky po nemovitostech po 1.6 nesnížil. Necelých 30 % respondentů uvádí pokles o 10-20 % . Snížení poptávky o 20 % zaznamenalo zhruba 15 % RK, podobný výsledek zaznamenal i pokles o 30 %.

Na otázku, zda se změnil přístup bank a je tedy těžší získat hypotéku, odpovědělo necelých 50 %, že nezměnil a zhruba 40 % míní, že získat hypotéku je pro klienta těžší.

Zajímavé výsledky zaznamenala otázka „o kolik si myslíte, že jsou ceny nemovitostí nadhodnocené“. Tato čistě pocitová otázka ukazuje, že 41 %  RK si myslí, že jsou nemovitosti nadhodnocené o 15-25%, což je shodná odpověď s nedávným prohlášením ČNB. Ostatní odpovědi získaly podobný výsledek, je to dáno tím, že klienti tlačí RK díky cenám na realitních portálech k nadhodnocení prodejní ceny a vzhledem k nedostatku nemovitostí na to makléři přistoupí.

V poslední otázce se ptali na to, zda si myslíte, že případné zrušení daně z nemovitosti ovlivňuje chuť klientů kupovat nemovitosti. Zde odpověděla převážná většina, že ano. Koneckonců tomuto kroku se přisuzuje i fakt, že realitní trh stále odolává tlakům na snížení cen.

Je třeba si uvědomit, že současní klienti vyžadují čím dál větší portfolio služeb a právě naše realitní kancelář díky spolupráci s ostatními dceřinými společnosti naší firmy tyto služby nabízí.

NACHYTŘETE SE

Nové články

benefits backgound
DŮVĚRYHODNOST

DŮVĚRYHODNOST

Důvěra se nedá koupit, musíme si ji zasloužit svými činy a výsledky.


Spolehněte se na nás.

BEZSTAROSTNOST

BEZSTAROSTNOST

Zajistíme za vás všechny papíry, oběhneme úřady a zajistíme financování.


Vy žijte

ODHODLÁNÍ

ODHODLÁNÍ

Ne pro nás není odpověď. Hledáme takové řešení, které dává smysl.


Vám i nám.

EMPATIE

EMPATIE

Chápeme vaše problémy i obavy. Pomůžeme vám najít řešení.


Nasloucháme.

KOMPLEXNOST

KOMPLEXNOST

Ten umí to a ten zas tohle. V FND za vás vyřešíme vše co je třeba.


Pod jednou střechou.