Jak si zařídit studnu

FND firma na důvěru FNDstavby 25.01.2023

Jak si zařídit studnu

Voda je čím dál vzácnější a dražší zdroj. Pokud se chcete zbavit závislosti na vodárnách a zároveň získat ekologičtější a úspornější zdroj pitné nebo užitkové vody, pravděpodobně vás už napadla možnost pořídit si vlastní studnu. V tomto článku vám představíme kroky, které vás dovedou k vlastnímu zdroji vody - od výběru místa a typu studny až po její samotné zřízení.

Spotřeba vody roste

Každý člověk denně v průměru spotřebuje asi 90 litrů vody. Další desítky až stovky litrů jsou potřeba k zavlažování zahrad, trávníků a pro napojení domácích i hospodářských zvířat. Není proto divu, že s narůstající cenou za vodné a stočné narůstá i poptávka po vlastních zdrojích vody. Ne každé místo je pro zřízení studny vhodné, ne každá objevená voda je pitná a ne vždy se budování studny vyplatí. Jak zjistit, že právě váš pozemek je pro založení studny vhodný?

Krok č. 1: Pozvěte hydrogeologa

Než se pustíte do projektu, je třeba zařídit mnoho náležitostí. Nejprve je vhodné pozvat hydrogeologa, který pozemek posoudí, navrhne, zda by se měla budovat studna kopaná nebo vrtaná, a seznámí vás s pravděpodobným rozpočtem. Následně by měl provést hydrogeologický průzkum a průzkumný vrt. Pro ten nepotřebujete žádné zvláštní povolení, jen je nutné ho 15 dní předem nahlásit na příslušné obci.

Hydrogeolog také dokáže určit, zda pro vaši potřebu zvolit kopanou studnu či vrt. Studny se dělají v místech s vyšší hladinou podzemní vody, je náchylnější ke znečištění a vysychání. Pořízení vrtu je finančně náročnější, jsou totiž hlubší a užší, jeho výnos je ale pravidelný a nepodléhá výkyvům teplot a počasí.

Krok č. 2: Nechte si udělat projekt

Abyste mohli žádat o povolení k vyhloubení studny nebo vrtu, je třeba mít připravenou projektovou dokumentaci obsahující vše potřebné, včetně vydatnosti zdroje a celkových výsledků hydrogeologického průzkumu. Firmy, které se specializují na vrty a studny, vám často připraví v rámci zakázky projektovou dokumentaci zdarma. Budete si pak jisti, že splňuje kritéria stanovená dalšími právními předpisy.

Krok č. 3: Získejte povolení

Pro umístění stavby vodního díla, jako je studna nebo vrt, je nejprve nutné požádat stavební úřad o územní rozhodnutí. Vodoprávní úřad bude mít v tomto procesu zvláštní postavení a vydá k této věci závazné stanovisko. Územní řízení zahrnuje nejen žadatele, ale také obce, na jejichž území má být vodní dílo postaveno, a další osoby určené zákonem, jejichž práva by mohla být rozhodnutím přímo ovlivněna. Žádost o územní rozhodnutí musí obsahovat požadované informace stanovené zákonem a vyhláškou. Většinou jsou tyto informace součástí projektové dokumentace.

Speciální stavební povolení k vodním dílům, včetně studní, vydává vodoprávní úřad. Vodoprávní úřad může vydávat povolení pouze se souhlasem obecního stavebního úřadu. Povolení k nakládání s vodami spojenými s užíváním povolovaného vodního díla je zpravidla vydáváno současně se stavebním povolením. Účastníci řízení o stavebním povolení jsou stanoveni zákonem. Pokud by stavba studny mohla ovlivnit kvalitu nebo množství vody v již existující studni souseda, může být do řízení o vydání stavebního povolení zapojený i on.

Krok č. 4: Zahajte stavbu

Po získání povolení se můžete pustit do hloubení studny nebo vrtu. O to by se měla postarat specializovaná firma. Ta vám zároveň pomůže s výběrem čerpadla a dalšími náležitostmi.

Podle kvality vody ji můžete používat jen k zalévání, nebo připojit domů. V domě je možné připojit část potrubí na řád a část k vlastní studni. Pak je nutné mít dva kompletně oddělené rozvody. Rozhodně není možné propojovat oba zdroje na jeden vnitřní rozvod. Studniční voda se totiž může dostat do veřejného vodovodu a kontaminovat ho, za což hrozí vysoké pokuty.

Tip na závěr

Koupili jste dům se studnou nebo máte studnu už roky, ale nelegálně? O stavební povolení můžete požádat zpětně. Speciální postavení mají tzv. historické studny vzniklé před rokem 1955, které nepotřebují zpětně stavební povolení ani povolení k odběru vody a jsou považovány za povolené, pokud slouží potřebám jednotlivých domácností a ne k podnikání. Stačí vám prokázání doby vzniku, třeba i výpovědí pamětníka, a prohlášení, že vodu nepoužíváte k podnikání.

Autor: FND Stavby

NACHYTŘETE SE

Nové články

benefits backgound
DŮVĚRYHODNOST

DŮVĚRYHODNOST

Důvěra se nedá koupit, musíme si ji zasloužit svými činy a výsledky.


Spolehněte se na nás.

BEZSTAROSTNOST

BEZSTAROSTNOST

Zajistíme za vás všechny papíry, oběhneme úřady a zajistíme financování.


Vy žijte

ODHODLÁNÍ

ODHODLÁNÍ

Ne pro nás není odpověď. Hledáme takové řešení, které dává smysl.


Vám i nám.

EMPATIE

EMPATIE

Chápeme vaše problémy i obavy. Pomůžeme vám najít řešení.


Nasloucháme.

KOMPLEXNOST

KOMPLEXNOST

Ten umí to a ten zas tohle. V FND za vás vyřešíme vše co je třeba.


Pod jednou střechou.