Kdy si můžu odečíst životní pojištění z daní?

FND firma na důvěru FNDfinance 27.01.2023

Kdy si můžu odečíst životní pojištění z daní?

Životní pojištění je řazeno mezi odečitatelné položky z daní, stejně jako například penzijní spoření nebo úroky z hypotéky. Tyto daňové úlevy jsou podporovány státem a týkají se zaplaceného pojistného splňující podmínky stanovené zákonem o daních z příjmů. Zda je pro vás životní pojištění výhodné a jak si ho nechat odečíst z daní vám popíšeme v tomto článku.

V jakém případě uzavřít životní pojištění

Životní pojištění by se dalo popsat jako pojistná smlouva mezi pojistníkem, tedy klientem, a pojistitelem – pojišťovnou. V rámci tohoto smluvního vztahu se pojišťovna zavazuje k vyplacení předem stanovené peněžní částky klientovi v případě výjimečných životních událostí jako je pracovní neschopnost či doba nezbytného léčení úrazu, trvalé následky úrazu, závažné onemocnění, invalidita, případně vyplacení částky oprávněné osobě v případě úmrtí pojištěného klienta. Životní pojistku může uzavřít každý dospělý jedinec, primárně se doporučuje hlavním živitelům rodin, lidem s hypotékou či jinými půjčkami a obecně těm, kteří nemají velkou finanční rezervu a případný výpadek příjmů z důvodu nečekané události by je tak zásadně ovlivnil.

Odpočet životního pojištění z daní

Na základě zmiňovaného zákona o daních z příjmu si každý pojištěnec může od základu daně odečíst zaplacené pojistné z životního pojištění. Je však důležité rozumět tomu, jak takový odpočet probíhá. Pojistná částka není totiž odečítána z částky, kterou máte na daních zaplatit, ale od základu, z kterého se daň z příjmu počítá. Pojistné je tedy přidáno do položky nákladů, které jsou následně odečteny od příjmů, a z toho plyne finální částka daně. Aktuálně činí maximální roční úspora 15 % ze zaplaceného pojistného, což je částka 3 600 Kč. Nezapomínejte však na to, že si můžete odepsat jen to pojistné, které jste zaplatili v daném roce. Pokud byste si životní pojištění sjednali například v květnu a ne v prvním kalendářním měsíci, bude se vám odečítat jen počet pojištěných měsíců, nikoliv celý rok.

Jak to funguje a co všechno si můžete odečíst?

Abyste mohli tento odpočet uplatnit, musíte jako pojištěný pochopitelně splňovat určité parametry. Sepsali jsme pro vás výčet těch základních:

  • Životní pojištění máte sjednané minimálně na 5 let
  • Pojištění jste uzavřeli sami sobě – jste tedy pojistník i pojištěná osoba
  • V rámci vaší pojistky jste pojištěni na riziko „dožití“ anebo „smrt nebo dožití“
  • U pojištění nemáte možnost mimořádných výběrů
  • Částku si vyberete nejdříve v roce, kdy vám je 60 let

Pokud vaše životní pojištění splňuje všechny tyto podmínky, můžete ho zahrnout do odečtu nákladů z daní.

Má to nějaké nevýhody?

Uplatnění odečtu životního pojištění z daní může mít jednu nevýhodou a tou je případné dodanění. Pokud byste totiž některých ze zvýše zmíněných parametrů porušili – tedy například ukončili smlouvu dříve, než dovršíte 60 let, je potřeba všechny uplatněné úlevy za posledních 10 let zpětně dodanit a vrátit státu.

Životní pojištění není povinné a jeho uzavření je na každém z nás. Jelikož se jedná o dlouhodobý závazek pojišťovně, je dobré nejdříve zvážit, zda se nám takové pojištění opravdu vyplatí. Pokud je odpověď ano a vaše pojistka splňuje všechny potřebné podmínky, nezapomínejte si ji pak odečíst z daní, ať vaše úspory jen rostou! Pokud si nejste jistí, jestli je životní pojištění pro vás to pravé, obraťte se na FND Finance. Vysvětlíme, poradíme a případně za vás vše vyřídíme.

Autor: FND Finance s.r.o.

NACHYTŘETE SE

Nové články

benefits backgound
DŮVĚRYHODNOST

DŮVĚRYHODNOST

Důvěra se nedá koupit, musíme si ji zasloužit svými činy a výsledky.


Spolehněte se na nás.

BEZSTAROSTNOST

BEZSTAROSTNOST

Zajistíme za vás všechny papíry, oběhneme úřady a zajistíme financování.


Vy žijte

ODHODLÁNÍ

ODHODLÁNÍ

Ne pro nás není odpověď. Hledáme takové řešení, které dává smysl.


Vám i nám.

EMPATIE

EMPATIE

Chápeme vaše problémy i obavy. Pomůžeme vám najít řešení.


Nasloucháme.

KOMPLEXNOST

KOMPLEXNOST

Ten umí to a ten zas tohle. V FND za vás vyřešíme vše co je třeba.


Pod jednou střechou.