Technický průkaz od roku 2024

FND firma na důvěru FNDauto 01.02.2024

Technický průkaz od roku 2024

Se začátkem roku 2024 nás potkaly výrazné změny, neboť nabyla účinnosti novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. S tím přicházejí v platnost výrazné změny, například i to, že malý technický průkaz se změní a bude obsahovat více informací, než tomu bylo doposud.

Velký techničák končí a malý techničák bude mít novou podobu

Od ledna 2024 přestávají dopravní úřady automaticky vydávat velké technické průkazy. Ty budou mít podobu pouze elektronickou a řidiči kompletní informace a specifikace o vozidle najdou na online aplikacích Ministerstva dopravy. Naopak malé technické průkazy jej plně nahradí, avšak změní svoji podobu.

To znamená, že bude vydáván pouze jeden technický průkaz namísto dvou. V praxi je to tak, že velký a malý technický průkaz vozidla bude nahrazen jedním průkazem, a to osvědčením o registraci vozidla.

Pokud půjdete od ledna 2024 registrovat nové nebo ojeté vozidlo, nedostanete k němu tradiční velký technický průkaz. Místo toho obdržíte upravený malý technický průkaz neboli osvědčení o registraci vozidla (ORV). Což je malý technický průkaz, který bude mít o něco větší podobu a formát, něž stávající malý techničák, který známe dnes a máme jej většina doma. ORV neboli osvědčení o registraci vozidla bude také obsahovat více informací.

Tento průkaz nebude povinností třeba nosit stále s sebou a bude vydán při první návštěvě úřadu. Tato změna bude probíhat postupně a rozprostře se i na několik let. Pokud řidič neprovádí žádné změny, platí jeho stávající doklady, tedy velký, ale také malý technický průkaz.

Žádné plošné vybírání velkých technických průkazů se tedy nekoná. V případě nového vozidla obdržíte přímo nové osvědčení o registraci vozidla (ORV), tedy jediný jeden dokument.

Nový malý technický průkaz vydávaný od roku 2024

Počínaje 1. lednem 2024 při registraci nového nebo ojetého vozidla nedostanete tradiční velký technický průkaz. Namísto toho obdržíte upravený malý technický průkaz, nazývaný též osvědčení o registraci vozidla (ORV). Tento malý technický průkaz bude obsahovat aktualizované údaje nejen o současném provozovateli vozidla, ale nově také o vlastníkovi v případě, že se jedná o odlišnou osobu. Na zadní straně karty budou uvedeny identifikační a technické informace o vozidle. Mimo to bude na přední straně QR kód, který by měl mít součástí číslo osvědčení o registraci vozidla.

Kompletní informace a údaje o vozidle budou elektronicky

Jak již bylo řečeno, velký technický průkaz bude pouze elektronicky. To znamená, že pokud vám chybí některé důležité informace, které jsou obvykle obsaženy ve velkém techničáku a nejsou uvedeny na malém, můžete je najít jen online. Typicky se tak může stát při nákupu vozidla, kdy kupující chce vědět kompletní informace o vozidle. Dále elektronicky najdete informace jako jsou povolené rozměry pneumatik a kol, záznamy o dodatečných úpravách vozidla (instalace LPG, tažného zařízení apod.), kompletní záznamy o prohlídkách STK nebo záznamy o předchozích majitelích vozidla.

Kdy je potřeba malý technický průkaz?

Ještě do minulého roku 2023 byla povinnost mít v případě policejní kontroly u sebe fyzicky řidičský a technický průkaz jinak hrozila pokuta ve výši 2 000 Kč, ve správním řízení to mohlo být až 2 500 Kč. To se novelou silničního zákona od ledna 2024 změnilo.

Od 1. ledna 2024 řidiči nemusejí při cestách po České republice mít u sebe řidičský průkaz a malý technický průkaz, avšak oba dva dokumenty musí být stále platné!

Při silniční kontrole postačí řidiči předložit a prokázat tak svou totožnost pomocí občanského průkazu nebo cestovního pasu. Následně policie na základě údajů z předložené občanky nebo pasu provede kontrolu řidiče a vozidla v příslušných registrech a prostřednictvím speciální databáze.

Tato novinka platí výhradně na území České republiky, a pro cestování do zahraničí bude i nadále třeba vyžadován řidičský průkaz a technický průkaz. Mimo to také občanský průkaz a také pojištění vozidla. Databáze policistů v zahraničí zatím není kompatibilní s českou databází, a tyto novinky nejsou sjednoceny pro celou Evropu.

Malý řidičský průkaz potřebujete během přepisu vozidla na nového majitele. A neobejdete se bez něj během technické prohlídky. Na STK si ho proto určitě vezměte s sebou. Nový technický průkaz obdržíte po vystavení nové registrační značky. Starý odevzdáte ke skartaci. Tedy i v tomto případě ho nezapomeňte doma.

Co dělat v případě ztráty nebo odcizení malého technického průkazu?

Pokud vám bude osvědčení o registraci vozidla ukradené, nebo ho ztratíte, tak urychleně tuto skutečnost nahlaste na policii. Bude vám tak vystaven duplikát a vy budete moci automobil i nadále používat.

V případě odcizení si na policii nechejte vystavit potvrzení o nahlášení krádeže, se kterým se následně vydejte na obecní úřad s rozšířenou působností.

Pokud jste technický průkaz ztratili, tak se samozřejmě na policii nevydávejte a navštivte rovnou obecní úřad.

V obou případech na obecním úřadu požádejte o vystavení duplikátu, a při odcizení chtějte i písemné potvrzení policií. Vystavení duplikátu samozřejmě není zadarmo, zaplatíte 100 Kč. Ve většině případů vám ho vydají na počkání, ale lhůta na vyřízení je 30 dní.

Kdy vám hrozí zabavení osvědčení o registraci vozidla?

Je poměrně málo známé, že vám policie smí osvědčení o registraci vozidla odebrat. Může tomu tak být například při nehodě, kterou ani nemusíte způsobit.

Policie vám může zabavit MTP také v případě, že automobil není způsobilý bezpečného provozu. V praxi to vypadá tak, že pokud vás někdo zezadu nabourá a vaše poškozené vozidlo není způsobilé provozu na pozemních komunikacích, tak vám policista vydá doklad. Tento doklad vám vydá i v případě, že osvědčení nemáte u sebe. Vyzve vás ke kontrole na nejbližší STK, kde si necháte prohlédnout právě ty závady, které vedli k odebrání dokladu.

Jak získat malý technický průkaz zpět

Abyste malý technický průkaz dostali zpět, tak musíte automobil opravit a úspěšně zvládnou technickou kontrolu. Na výstupním protokolu musí být jasně uvedené, že závady vzniklé při nehodě byly odstraněny. Tento protokol následujících pět pracovních dnů můžete používat jako náhradu za MTP a můžete se s ním vydat do provozu. Okamžitě ale musíte začít řešit navrácení malého technického průkazu policií.

Zdroj: autotrip.cz

NACHYTŘETE SE

Nové články

benefits backgound
DŮVĚRYHODNOST

DŮVĚRYHODNOST

Důvěra se nedá koupit, musíme si ji zasloužit svými činy a výsledky.


Spolehněte se na nás.

BEZSTAROSTNOST

BEZSTAROSTNOST

Zajistíme za vás všechny papíry, oběhneme úřady a zajistíme financování.


Vy žijte

ODHODLÁNÍ

ODHODLÁNÍ

Ne pro nás není odpověď. Hledáme takové řešení, které dává smysl.


Vám i nám.

EMPATIE

EMPATIE

Chápeme vaše problémy i obavy. Pomůžeme vám najít řešení.


Nasloucháme.

KOMPLEXNOST

KOMPLEXNOST

Ten umí to a ten zas tohle. V FND za vás vyřešíme vše co je třeba.


Pod jednou střechou.