Od roku 2023 se výrazně zvyšuje limit pro podání daňového příznání

  • home icon
  • blog
  • FNDfinance
  • Příspěvek: Od roku 2023 se výrazně zvyšuje limit pro podání daňového příznání

FND firma na důvěru FNDfinance 18.11.2022

Od roku 2023 se výrazně zvyšuje limit pro podání daňového příznání

S příchodem roku 2023 se významně mění výše zdanitelných příjmů, nad kterou je nutné podat daňové přiznání. Novela zákona, která nyní míří do Senátu, upravuje limit z původních 15 000 Kč na 50 000 Kč. Jedná se pouze o jednu změnu, kterou přináší nový Daňový balíček.

Kdy začne novela platit, jaké příjmy se do limitu zdanitelných příjmů nepočítají a jak tato změna ovlivní osoby v paušálním režimu? Na to se podíváme v dnešním článku.

Zvýšení limitu reflektuje současnou ekonomickou situaci

Původní limit 15 000 Kč platil již od roku 2003 a jeho účelem bylo snížení administrativy a zjednodušení daňového systému ve prospěch zanedbatelných finančních částek. Od té doby však došlo k 70% nárůstu cenové hladiny, proto poslanci navrhli minimální limit zdanitelných příjmů upravit, aby lépe korespondoval se stávající ekonomickou situací.

Původně byla ve hře částka 25 000 Kč, díky pozměňovacímu návrhu Rozpočtového výboru se však následně Poslanecká sněmovna dohodla na dvojnásobném limitu, tj. 50 000 Kč. Toto navýšení má nabýt účinku již od 1. ledna 2023.

Přijmy, které do limitu nespadají

Do nově zvýšeného limitu se nezapočítávají příjmy osvobozené od daně. Povinnost podat daňové přiznání se netýká osob, na jejichž příjmy se vztahuje srážková daň. Typicky se tak jedná například o studenty, jenž při škole chodí na brigádu a mají podepsanou dohodu o provedení práce s výdělkem do 10 000 Kč a kteří zároveň nepodepsali daňové přiznání.

Zároveň se do tohoto limitu napočítají ani příležitostné příjmy, pro které se nemění stávající limit 30 000 Kč za rok. Přestože bylo v řešení navýšení i této minimální sumy, Poslanecká sněmovna se nakonec na tomto návrhu neshodla.

Podání daňového přiznání

Pro zaměstnance, kteří po celý rok pracují pro jednoho zaměstnavatele (případně pro vícero, ovšem ne souběžně) stále platí, že roční zúčtování daně za ně podává zaměstnavatel a zaměstnanec tedy sám o sobě daňové přiznání nepodává.

Daňové přiznání každopádně musí podat podnikatel, jenž ve zdaňovacím období vykazuje daňovou ztrátu, tj. i v situaci, kdy jeho výdaje převyšují příjmy.

Změny pro OSVČ v režimu paušální daně

Změna limitu udávající povinnost podat daňové přiznání se dotkne také osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), které vstoupily do paušálního režimu. V případě, že tito lidé kromě výdělků ze své činnosti mají i jiné příjmy (např. z pronájmů či ze zaměstnání do výše 15 000 Kč), tyto příjmy zdanění nepodléhají. Díky novele hranice pro podání daňového přiznání také stoupne na 50 000 Kč.

To ovšem není jediná změna, která na OSVČ v paušálním režimu čeká. V současnosti mohli využívat tento systém lidé, jejichž příjem za zdaňovací období nepřesáhl 1 milion korun. Tato částka se od nového roku zvyšuje na 2 milionu korun, což je také nová hranice pro vznik povinnosti k registraci k DPH.

Pro paušální daň se také od roku 2023 zavádějí tzv. tři pásma, do nichž budou podnikatelé zařazeni podle výše svého příjmu za daný kalendářní rok. Tato změna znamená, že již nebudou všichni, kteří jsou zařazeni v paušálním režimu, platit stejně vysoké odvody na sociální a zdravotní pojištění v rámci jednoho balíčku (za rok 2022 tato částka činila 5994 Kč měsíčně), jako tomu bylo doposud.

Autor: FND Finance

NACHYTŘETE SE

Nové články

benefits backgound
DŮVĚRYHODNOST

DŮVĚRYHODNOST

Důvěra se nedá koupit, musíme si ji zasloužit svými činy a výsledky.


Spolehněte se na nás.

BEZSTAROSTNOST

BEZSTAROSTNOST

Zajistíme za vás všechny papíry, oběhneme úřady a zajistíme financování.


Vy žijte

ODHODLÁNÍ

ODHODLÁNÍ

Ne pro nás není odpověď. Hledáme takové řešení, které dává smysl.


Vám i nám.

EMPATIE

EMPATIE

Chápeme vaše problémy i obavy. Pomůžeme vám najít řešení.


Nasloucháme.

KOMPLEXNOST

KOMPLEXNOST

Ten umí to a ten zas tohle. V FND za vás vyřešíme vše co je třeba.


Pod jednou střechou.