Jak vzniká společné jmění manželů

 • home icon
 • blog
 • Příspěvek: Jak vzniká společné jmění manželů

FND firma na důvěru 02.09.2021

Jak vzniká společné jmění manželů

SJM, neboli společné jmění manželů, vzniká automaticky ze zákona okamžikem uzavření manželství. Jestliže si tedy hned po svatbě koupíte auto, budete mít toto auto v SJM.

Stejně tak první výplata, která vám po sňatku přijde na účet, bude už ve společném jmění. Výjimkou je to, pokud ještě před svatbou uzavřete předmanželskou smlouvu, ve které se domluvíte na tom, že společné jmění po svatbě mít nebudete. Zvolíte si tedy jiný než zákonný režim a po svatbě tak můžete mít dál majetek i dluhy oddělené.

Stejně tak i v průběhu manželství se můžete domluvit na tom, že chcete SJM zúžit, nebo úplně zrušit a vypořádat. Nejčastěji ke zrušení společného jmění ale dochází při rozvodu manželství, anebo ve chvíli, kdy jeden z manželů zemře. Pokud jste manželé a neuzavřeli jste zvláštní smlouvu, kterou byste SJM zrušili a ani vám ho nezrušil soud, pak máte společné jmění manželů.

Co patří do SJM?

Občanský zákoník říká, že to, co manželům náleží a má majetkovou hodnotu, je součástí jejich společného jmění. Patří sem majetek i dluhy. Pokud jde o majetek, spadá do něj vše, co získal jeden nebo oba manželé za trvání manželství s určitými výjimkami. Do společného jmění tak patří například mzda obou manželů, a to od chvíle, kdy jim dojde na účet nebo je fyzicky vyplacena.

Co do SJM nepatří?

  • slouží osobní potřebě jednoho z manželů (např. oblečení a hygienické potřeby),
  • některý z manželů nabyl darem nebo zdědil (pokud ovšem dar nebo dědictví není výslovně určeno oběma manželům do SJM),
  • nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech (například bolestné vyplacené po autonehodě),
  • nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví (například manžel prodá motorku, kterou měl ve svém výlučném vlastnictví, a za tyto peníze si pořídí novou – i nová motorka bude ve výlučném vlastnictví),
  • nabyl jeden z manželů náhradou za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního majetku.

Do společného jmění patří také zisky z výlučného majetku. Pokud tedy má váš protějšek ve výlučném vlastnictví byt (např. proto, že jej vlastnil již před svatbou nebo ho po svatbě třeba zdědil), zisk z pronájmu tohoto bytu už je společným majetkem. V určitých případech může být ve společném jmění i podíl v obchodní společnosti.

Společné jmění nezahrnuje jen majetek, ale také dluhy. Pokud si tedy s manželkou vezmete společně půjčku, nebo hypotéku, bude i tento závazek ve společném jmění. Společný dluh ovšem vznikne i ve chvíli, kdy se zaváže jen jeden z manželů, a to pokud půjde o obstarávání běžných nákupů pro rodinu. Ve chvíli, kdy tedy půjde manželka na běžný nákup potravin, bude to v režimu SJM, ale pokud by si bez souhlasu manžela vzala velkou půjčku na nové auto, bude takový závazek jen jejím výhradním dluhem (a musí ho splatit z vlastních prostředků).

Zdroj: https://dostupnyadvokat.cz
Autor: Petr pilát

NACHYTŘETE SE

Nové články

benefits backgound
DŮVĚRYHODNOST

DŮVĚRYHODNOST

Důvěra se nedá koupit, musíme si ji zasloužit svými činy a výsledky.


Spolehněte se na nás.

BEZSTAROSTNOST

BEZSTAROSTNOST

Zajistíme za vás všechny papíry, oběhneme úřady a zajistíme financování.


Vy žijte

ODHODLÁNÍ

ODHODLÁNÍ

Ne pro nás není odpověď. Hledáme takové řešení, které dává smysl.


Vám i nám.

EMPATIE

EMPATIE

Chápeme vaše problémy i obavy. Pomůžeme vám najít řešení.


Nasloucháme.

KOMPLEXNOST

KOMPLEXNOST

Ten umí to a ten zas tohle. V FND za vás vyřešíme vše co je třeba.


Pod jednou střechou.